Janata Unnayan Sangstha

Abul Kashem Sarak

2nd Floor of Venus Autos

Kamalnagar, Satkhira-9400.

Phone- 0471-64130

E-mail: jus.sat.2015@gmail.com

 

 

Sister Concern of

Janata Multipurpose Co-operative Society Ltd.

Abul Kashem Sarak

2nd Floor of Venus Autos

Kamalnagar, Satkhira-9400.

Phone- 0471-64130

E-mail: jmc.sat.2010@gmail.com